Antidoping

Листа забрањених допинг средстава 2022

Lista zabranjenih sredstava od januara 2020

Lista zabranjenih sredstava
Obaveštavamo sportiste da će Antidoping agnecija Republike Srbije (www.adas.org.rs) u narednom periodu vršiti testiranje sportista na takmičenjima ali i van njih.

Svaki sportski savez mora da formira registrovanu grupu sportista za doping kontrolu. U ovu grupu ulaze:

1. olimpijski kandidati

2. sportisti međunarodnog razreda

3. članovi nacionalne reprezentacije

4. sportisti čiji je rezultat u 3 najbolja u Republici postignuta u prethodnoj-tekućoj godini.

Molimo sve sportiste da dobro prouče Listu zabranjenih supstanci.

Podsećamo sve sportiste da se ne pružanje podataka o boravištu smatra povredom antidoping pravila i kažnjava u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Izuzeće radi primene u terapijske svrhe (TUE) važi za one supstance ili metode koje se nalaze na Listi zabranjenih sredstava a koje sportista mora da uzima zbog određenog stanja ili bolesti.

DA LI SVAKA SUPSTANCA MOŽE DA SE PRIJAVI KAO TUE?

Ne. TUE se prijavljuje samo ako:

  1. Supstanca koju sportista treba da uzima postoji na Listi zabranjenih supstanci (npr. suplementi se ne prijavljuju)

Supstanca služi za lečenje bolesti (npr. kanabinoidi se ne mogu prijaviti kao TUE) Ne postoji adekvatna zamena zabranjenoj supstanci za lečenje zdravstvenog stanja sportiste

 1. Korišćenje zabranjene supstance neće dovesti do povećanja sportskog učinka, već samo do poboljšanja zdravstvenog stanja sportiste

KOME SPORTISTA TREBA DA PRIJAVI TUE?

Svi sportisti iz Srbije bi trebalo da prijave TUE Antidoping agenciji Republike Srbije.
Svi oni koji se takmiče na međunarodnim takmičenjima ukoliko nisu prijavili TUE ADAS, prijavu treba da pošalju svojoj međunarodnoj sportskoj federaciji.

KADA TREBA DA SE PRIJAVI TUE?

Sportista treba da prijavi TUE čim mu lekar prepiše zabranjenu supstancu.

KAKO SE PRIJAVLJUJE TUE?

Za svaku prijavu TUE sportista i njegov lekar treba da popune odgovarajući formular.

DEKLARACIJA O UPOTREBI (DOU) VIŠE NE VAŽI

Deklaracija o upotrebi se ne primenjuje od 2011. godine, što praktično znači da su svi lekovi koji su se prijavljivali ovim putem dozvoljeni za upotrebu ali isključivo u terapijskim dozama. (Putem Deklaracije o upotrebi prijavljivali su se do 2011. glukokortikosteroidi uneti inhalatornim i nesistemskim putem - intraartikularno, periartikularno, peritendinozno, epiduralno i intradermalno,salbutamol i salmeterol.)

PRIJAVA STANDARDNOG IZUZEĆA RADI PRIMENE U TERAPIJSKE SVRHE (TUE)

Za prijavu standardnog TUE, pored popunjenog formulara, sportisti moraju da dostave i svu medicinsku dokumentaciju (snimke, rezultate analiza...) koji potvrđuju dijagnozu.
Za dijagnozu astme WADA zahteva metaholinski bronhoprovokacioni test, pri čemu terbutalin i formoterol i dalje zahtevaju prijavu standardnog TUE.

MINIMALNI ZAHTEVI NEOPHODNI RADI OTVARANJA MEDICINSKOG KARTONA ZA TUE PROCES U SLUČAJU ASTME I NJENIH KLINIČKIH VARIJANTI

 1. Kompletna istorija bolesti
 2. Sveobuhvatni izveštaj o kliničkim ispitivanjima sa posebnim osvrtom na respiratorni sistem
 3. Nalaz spirometrije sa izmerenim forsiranim ekspiratornim volumenom u prvoj sekundi(FEV1)
 4. Ako postoji vazdušna opstrukcija spirometrija će se ponoviti posle inhalacije kratko delujućeg beta-2 agonista, kako bi se demonstrirala povratnost bronhokonstrikcije
 5. U odsustvu povratne vazdušne opstrukcije, bronhoprovokacioni test je neophodan da bi se utvrdila prisutnost vazdušne hiperreaktivnosti
  Bronhoprovokacioni testovi koji se mogu uraditi:
  1) Metaholinski aerosol test (Methacholine Aerosol Challenge)
  2) Inhalacija manitolom (Mannitol Inhalation)
  3) Test voljnom hiperventilacijom (The Eucapnic Voluntary Hyperpnea test)
  4) Provokacija hipertonim slanim aerosolom (Hypertonic Saline Aerosol challenge)
  5) Provokacioni test fizičkim opterećenjem (Exercise Challenge Test)
 6. Tačno ime, specijalnost i adresa (uključujući telefon, e-mail adresu, fax) lekara koji je izvršio pregled

TUE U SRBIJI - SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU GLUKOKORTIKOSTEROIDA

Dr Marija Anđelković, Dr Nenad Dikić
Sažetak: TUE (Therapeutical Use Exemption) ili izuzeće radi terapeutske upotrebe se zahteva kada sportista mora da uzima lek sa Liste zabranjenih supstanci. U proteklih godinu i po dana, Antidoping agencija Republike Srbije (ADAS) je registrovala 33 TUE, od čega su 30 bila ATUE- skraćeni TUE za nesistemske glukokortikoide i inhalatorne beta-2-agoniste (formoterol, salbutamol, salmeterol i terbutalin). Grupa bolesti za koje se najviše tražilo terapeutsko izuzeće su skeletnomuskularni poremećaji (48%), a na drugom mestu je astma (30%). Lekovi sa zabranjene liste za koje se najčešće traži TUE su glukokortikosteroidi (63%), i inhalatorni beta-2-agonisti (36%). Najzastupljeniji glukokortikosteroid kod nas je depo preparat Diprofos, koji je najčešće aplikovan periartikularno sa diskutabilnom efikasnošću i rizikom za sistemsko širenje. U radu će biti prikazani interesantni slučajevi iz naše i međunarodne prakse. Od 2009. godine postoje izmene tako da će standardni TUE važiti za sve lekove osim za nesistemske i inhalatorne glukokortikosteroide za koje će se popunjavati samo Deklaracija o upotrebi.

TUE – OD MEDICINSKIH INDIKACIJA DO SPORTSKE ZLOUPOTREBE

Dr Marija Anđelković
Kada sportista zbog povrede ili bolesti, mora da uzima lekove za Liste zabranjenih supstanci, on podnosi zahtev za odobrenje izuzeća radi terapeutske upotrebe (TUE), ili popunjava Deklaraciju o upotrebi. Svi lekovi koji služe za lečenje jedanaest bolesti za koje se odobrava TUE, mogu kod zdravog sportiste da služe kao doping sredstva. Glukokortikosteroidi se nalaze u terapiji više bolesti sa ove liste ali najveći problem je njihova česta nesistemska upotreba bez opravdanih medicinskih indikacija, koja može dovesti do štetnog efekta. Testosteron je lek koji je osim za lečenje hipogonadizma, našao svoju primenu i zloupotrebu kod mladih ljudi željnih mišićavog izgleda. Diuretici su supstance koje se najčešće koriste u sportovima sa težinskom kategorijom gde je cilj skidanje viška kilograma za što kraći vremenski period. Salbutamol kao beta-2-agonist je efikasan u lečenju astme, ali ga zbog bronhodilatatornog efekta često zloupotrebljavaju sprinteri. Eritropoetin služi za popravljanje anemije i povećanje broja eritrocita, samim tim poboljšava kiseonički kapacitet, pa ga biciklisti često upotrebljavaju kao doping. Psihostimulansi- modafinil kojim se leči narkolepsija, i metilfenidat ili amfetanim kojima se leči hiperaktivnost, koriste se kao doping jer sportisti daju snagu, oštrinu i poboljšavaju rezultate. Hormon rasta, popularno nazvan «izvor mladosti ili ubica masti», često u sportskim krugovima služi za dobijanje mišićne mase zajedno sa testosteronom. Očigledno je da su terapijski efekti lekova često zloupotrebljeni kod sportista.

Popunjene formulare i odgovarajuću dokumentaciju treba poslati na jedan od 3 načina:
Fax: +381 (0)11 3058 377
e mail: test.grupa@adas.org.rs
ili adresu ADAS:
Maršala Tolbuhina br. 14
11000 Beograd
Srbija

Više informacija o procesu prijave TUE možete naći u Pravilniku o odobravanju izuzetaka za terapeutsku upotrebu koji se nalazi na stranici Preuzimanje. WADA smernice za bolesti na koje se primenjuje TUE možete takođe preuzeti na toj stranici. Godišnje izveštaje o TUE možete pogledati na stranici Statistika.

PROCESUIRANO JE 100. TERAPEUTSKO IZUZEĆE U SRBIJI

TUE se Antidoping agenciji Republike Srbije prijavljuje još od sredine 2007.godine i od tada pa do današnjeg dana je procesuirano tačno sto terapeutskih izuzeća (TUE).

Sama procedura prijavljivanja TUE je u 2009 i 2010.godini olakšana uvođenjem Deklaracije o upotrebi prilikom korišćenja salbutamola, salmeterola i glukokortikosteroida aplikovanih inhalatornim i nesistemskim putem, Najveći broj TUE je odobren za lokalno davanje kortikosteroida.

Planovi za 2011.godinu vezani za TUE odnose se isključivo na promovisanje i popularizaciju samog procesa prijavljivanja upotrebe lekova u terapijske svrhe. Sportisti moraju da shvate da im niko ne zabranjuje da se leče supstancama koje su na zabranjenoj listi, ali isključivo ako je to neophodno. Cilj je sprečavanje zloupotrebe lekova kao dopinga i narušavanja zdravlja sportista. Edukacija podrazumeva uključivanje timskih lekara čija je saradnja esencijalna po ovom pitanju.

Programsku aktivnost podržava Ministarstvo omladine i sporta

Zvanično osiguranje ST

Sponzori:

SBB-srpska-triatlonska-unija

 

Logo_SRPSKI_TRIATLON-BELA

Kontakt

Srpski triatlon
Bulevar umetnosti 27
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel/fax: +381 11 3130986
Email: yutu@eunet.rs

Copyright 2022 Srpski triatlon ©  All Rights Reserved