Novi kalendar takmičenja u 2020.

U Beogradu je 27. maja 2020. godine održana XIII sednica Upravnog odbora Srpske triatlonske unije.Zbog pandemija izazavane korona virusom neka takmičenja smo otkazali a nekima promenili datume održavanja ili promenili rang takmičenja.

U skladu sa odlukama nadležnih državnih organa i posle provedenih konsultacija sa svim organizatorima takmičenja UO je usvojio revidirani predlog kalendara takmičenja u 2020. godini uz preporuku organizatorima da se racionalno pristupi organizaciji kako bi se smanjili ukupni troškovi.

STU Kalendar za 2020

STU je na osnovu dokumenata Svetske triatlonske unije pripremila uputstva za organizatore takmičenja u skladu sa važećim preporukama nadležnih državnih organa ali i ITU. STU očekuje od svih učesnika, od organizatora, sportista pa do gledalaca da se ponašaju u skladu sa uputstvima.

Uputstva za organizatore, sportite i učesnike

Programsku aktivnost podržava Ministarstvo omladine i sporta

Sponzori:

SBB-srpska-triatlonska-unija

Zvanično osiguranje ST

Logo_SRPSKI_TRIATLON-BELA

Kontakt

Srpski triatlon
Bulevar umetnosti 27
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel/fax: +381 11 3130986
Email: yutu@eunet.rs

Copyright 2022 Srpski triatlon ©  All Rights Reserved